AMSOIL – The first in Synthetics

Znajdź odpowiedni olej do motocykla

Użyj tego przewodnika, aby znaleźć odpowiedni olej do swojego samochodu.

Pojazdy i zalecenia zawarte w przewodniku są oparte na danych dotyczących pojazdów sprzedawanych w Wielkiej Brytanii. Gdy znajdziesz produkty AMSOIL zalecane dla twojego pojazdu, kliknij przycisk tutaj, aby dowiedzieć się, gdzie kupić w Polsce ”

 

WYSZUKIWANIE OLEJU ASMOIL PO MARCE MOTOCYKLA     Zastrzeżenie i obawy techniczne

Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mogą być powielane ani przesyłane bez wyraźnej pisemnej zgody wydawcy. Chociaż specyfikacje zawarte na tej stronie są oparte na informacjach producentów i uważano je za dokładne w momencie publikacji, mogą one ulec zmianie bez powiadomienia i nie mają na celu dostarczenia wyczerpującego przewodnika ani zastąpienia podręcznika użytkownika. Koniecznie zapoznaj się z wytycznymi producenta, aby potwierdzić zgodność zaleceń dotyczących produktu i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi pojemności płynu i częstotliwości wymiany. W zakresie dozwolonym przez prawo AMSOIL i jego podmioty stowarzyszone wyraźnie zrzekają się jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty, szkody lub obrażenia wynikające z jakichkolwiek błędów lub pominięć zawartych w niniejszym dokumencie. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą z bazy danych pojazdów sprzedawanych w Wielkiej Brytanii.

DATA AKTUALIZACJI 1/29/2019

About cookies on our website

We use cookies to give you the best experience on our site. By continuing to browse, you are agreeing to their use. Więcej...